Time slip > slipa timmen

I caught these hands
Red handed
Strängteorin är
Att knyta fast strängar i lera, låta det torka och dra ut
Tills strängen är spänd. Strängen spänns prick på nuets sekund
När strängen slackar har sekunden gått. Leran va nuet nyss
Nu har leran blivit minutvisare på klockan
Leran är till exempel 10 minuter lång
Tråden, en avslappnad sekund
Teorin är att om leran spricker, och strängen ligger där för oss att plocka upp
Kan vi helt plötsligt samla på tiden